Privacy Policy

Ants in your Pants respecteert je privacy en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je met ons deelt vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Ants in your Pants verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voornaam

– E-mailadres

– IP-adres

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites (onderdeel van adverteerders en derde partijen)

Verwerking van persoonsgegevens

Op basis van onze dienstverlening legt Ants in your Pants gegevens vast. Dit is het geval wanneer je aanmeldt voor een nieuwsbrief, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten, jouw interesse opgeeft, op een andere manier jouw belangstelling kenbaar maakt, of anders contact heeft met Ants in your Pants.

Ants in your Pants verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Ants in your Pants analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ann-shirley@antsinyourpants.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang Ants in your Pants gegevens bewaart

Ants in your Pants bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan 48 uur na afmelding bewaard, indien er geen andere overeenkomst met jou tot stand was gekomen.

Afmelden van e-mails

Ants in your Pants houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met jouw voorkeuren. Mocht je op een gegeven moment geen promotionele e-mail meer van ons willen ontvangen, dan kunt je eenvoudigweg de “optout” optie in jouw klantgegevens wijzigen.

Delen met anderen

Ants in your Pants verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

– Plugins & Google analytics

Gegeven inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ann-shirley@antsinyourpants.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine leesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burger servicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ants in your Pants zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiligen

Ants in your Pants neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ants in your Pants heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Ants in your Pants verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Ants in your Pants op via ann-shirley@antsinyourpants.nl. Ants in your Pants is een website van Ants in your Pants.nl. Ants in your Pants.nl is als volgt te bereiken:

Adres: Ants in your Pants, Adelaar 44, 5804 VZ, Venray

Telefoon: +31 (0)619 062 199

E-mailadres: ann-shirley@antsinyourpants.nl

Wijzigingen

Ants in your Pants behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Check daarom regelmatig dit privacyverklaring voor het privacy beleid van Ants in your Pants.

Laats veranderd 09.05.2018

Content Protection by DMCA.com
DMCA.com Protection Status
error: Content is protected !!